Kontakt

Tu nájdete formulár, pomocou ktorého môžete doplniť preteky do kalendára.

Formulár môžete použiť aj na zaslanie všeobecnej správy, týkajúcej sa obsahu portálu Pretekame.sk

Ak navrhujete pridanie preteku, prosíme o uvedenie www adresy, na ktorej je možné získať viac informácií o preteku.